Produse

Procedura de retur

Procedura de retur numită oficial: ,,Retur în 30 de zile”

 1. Informații utile:

Dacă un produs achiziționat nu te mulțumește , îl poți returna gratuit în 30 de zile calendaristice de la momentul achiziționării, livrării sau ridicării, beneficiu valabil pentru produsele vandute si sau expediate de ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR prin SERVICIUL COLPORTAJ BUCUREȘTI (SCB) (vezi structura magazinelor și a depozitelor).
Deasemei ai posibilitatea de a trimite formularul de retur până cel târziu în a 30-a zi calendaristică de la data achiziționării, livrării sau ridicării, fie duci produsul în magazinul sau depozitul din care ai achiziționat produsele din structura Serviciului Colportaj (vezi structura magazinelor si a depozitelor).

 1. Comerțul la distanță:

Procedura ,,Retur în 30 de zile” promovată de Arhiepiscopia Bucureștilor – Serviciul Colportaj București (SCB), nu afecteaza în niciun fel drepturile legale de retragere în 14 zile pentru comert la distanta (www.colportaj.ro).

 1. Informații despre dreptul la retragere din magazinul on line www.colportaj.ro:

Cumparatorul are dreptul sa returneze un produs, în termen de 14 zile calendaristice, fara invocarea niciunui motiv si fara a suporta alte costuri decât cele de livrare. Costurile de livrare vor fi achitate curierului. Astfel, potrivit OUG nr 34/2014, perioada de returnare a unui produs sau expiră în termen de 14 zile de la:

 • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a unui sau mai multe produse;
 • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului produs – în cazul în care Cumparatorul comandă printr-o singură comandă produse multiple care vor fi livrate separate;
 • ziua în care Cumparatorul intră în posesia fizică a ultimului Bun sau a ultimei piese – în cazul livrării unui produs care constă din mai multe loturi sau piese;
 1. Conditii generale pentru returul produselor:
 • Produsele pe care le returnezi trebuie să fie în aceeași stare în care le-ai primit.
 • Returul se face cu etichetele inițiale intacte, certificatul de garanție în original (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și toate documentele cu care a fost livrat produsul.
 • Produsul trebuie să fie în aceeași stare în care a fost livrat și însotit de accesoriile/cadourile cu care a fost livrat.
 • Dacă ai cumpărat mai multe produse de același fel și vrei să le returnezi pe toate, asigură-te că doar unul a fost desigilat. Returul celorlalte produse se acceptă doar dacă sunt sigilate.
 • Nu se acceptă produsele asupra cărora au fost efectuate intervenții neautorizate, cele care prezintă urme de uzură sau folosire excesivă, zgârieturi, ciobituri, lovituri, șocuri mecanice / electrice, produsele cărora le lipsesc accesorii.
 • Unele produse au o politică de retur specifică;

Pentru mai multe detalii consultați:

Legea nr. 449/2003 și UG 34/2014

 

REGULAMENTUL RETURULUI:

 

Art. 1 – Organizatorul:

(1) ARHIEPISCOPIA BUCUREȘTILOR prin SERVICIUL COLPORTAJ, numită în cele ce urmeaza “Organizatorul” cu sediul în București, Strada Intrarea Miron Cristea patriarh, Nr 7b, Sector 4.

Art. 2 – Dreptul de participare:

(1) La această campanie poate participa orice persoană fizică, rezidentă în România, cu vârsta de peste 18 ani, care a achizitionat  produse  din magazinele ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR – SERVICIUL COLPORTAJ, ulterior datei de începere a Campaniei (01 Iunie 2019).

Art. 3 – Obiectul Regulamentului:

(1) Obiectul regulamentului îl constituie stabilirea conditiilor în care clientii, pot returna unul sau mai multe produse achizitionate din structura de magazine, ale SERVICIULUI COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR.

(2) Produsele defecte nu fac obiectul prezentului  regulament.

Art. 4 – Conditii de retur:

(1) În cazul în care au fost achizitionate mai multe produse identice, un singur produs desigilat se acceptă ca retur, restul cantitatii trebuie sa fie sigilată.

(2) Produsele returnate trebuie sa fie funcționale, în parametrii normali și sa fie însotite de certificatul de garantie în original, (dacă a fost emis de producător/ distribuitor) și de documentul fiscal de achizitie, în original.

(3) Produsele returnate nu trebuie să aibă urme de folosintă, uzură, mătuire, deteriorari mecanice si trebuie sa aiba ambalajul original;

(4) Produsele care se doresc a fi returnate nu trebuie sa fi suferit nici un fel de interventie în service.

(5) Produsele care nu se afla în ambalajul original, sau fara accesoriile originale nu sunt acceptate la retur.

(6) Lipsa sau deteriorarea etichetelor, marcajelor, de pe produse sau ambalaje atrag refuzul de returnare al produselor.

(7) Prin solicitarea returului, clientul declară că a luat la cunostinta conditiile prezentului regulament si este de acord în totalitate.

(8) Se acceptă returul a maxim 3 (trei) produse în cursul unui an calendaristic, pentru fiecare client.

(9) Prezentul regulament se regăseste afisat în magazinele organizatorului si publicat pe site-ul www.colportaj.ro.

(10) ORGANIZATORUL îsi rezerva dreptul de a aduce modificari / completari prezentului Regulament fara a avea obligatia de a notifica / informa în prealabil tertele persoane. Modificarile / completarile isi vor produce efectul de la data publicarii / afisarii lor.

(11) Asa cum se facea mentiunea la Art. 3- Obiectul Regulamentului, acesta stabileste conditiile in care produsele achizitioanate din magazinele SERVICIULUI COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR sau online, pot fi returnate.

(12) Produsele trebuie să fi fost achizitionate de clienti persoane fizice, din magazine sau online, si să îndeplinească cumulativ urmatoarele conditii:

a. au fost cumparate într-un intervalul anterior datei de depunere a Cererii de Retur, dar nu mai mare de 30 zile calendaristice;
b. nu fac parte din lista de produse si servicii nereturnabile:

(13) Produse care se pot returna doar sigilate:

a. Orice produs care are consumabile se va accepta doar în conditia în care consumabilele sunt sigilate;

(14) Produsele desigilate se pot returna în urmatoarele conditii:

a. Nu fac parte din categoria de produse care se pot returna doar sigilate;
b. Au ambalajul original complet si nedeteriorat ;
c. Nu au fost folosite, au acesoriile si consumabilele complete si sigilate;

(15) Produse nereturnabile:

a. Produse care reprezinta o comanda speciala a clientului;
b. Produse achizitionate cu discount;
c. Produse achizitionate cu discount din cauza unor defecte estetice;
d. Produse achizitionate prin sistem de rate sau bonuri valorice;
e. Produse vândute la metraj;
f. Produse consumabile (cărbune, tămâie, plute, etc)

(16) Produsele  pentru care clientul solicita proba în magazin nu fac obiectul programului retur în 30 de zile;

Art. 5 – Locul returnării– exclusiv pentru produsele achizitionate din magazine:

(1) Produsul / produsele pot fi returnate exclusiv în magazinul din care au fost achizitionate, în urma completării și depunerii următoarelor documente:

a. acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal;
b. cererea de retur;
c. un act de identitate (fotocopie);
d. chitanța fiscală sau/și factura fiscală eliberată de Arhiepiscopia Bucureștilor – Serviciul Colportaj în momentul achiziției;

Art. 6 –  Mecanismul de desfăsurare:

(1) Clientii care doresc să returneze produsele achizitionate din reteaua de magazine/depozite ale SERVICIULUI COLPORTAJ BUCUREȘTI (SCB) al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR sau de pe www.colportaj.ro trebuie sa faca o cerere de retur standard către Organizator, în termen de cel mult 15 de zile calendaristice de la emiterea documentului de cumpărare.

(2) În cazul achizitiei din magazine/depozite, cererea de retur se va face prin completarea acesteia direct la magazinul/depozitul unde a avut loc achizitia.

(3) În cazul achizitiei din mediul online cererea de retur se va face prin completarea acesteia, direct pe site-ul www.colportaj.ro

(4) Returul în 30 de zile nu aduce limitare drepturilor consumatorilor care achizitionează produse online, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) Dupa verificarea documentelor de achizitie, produsul va fi preluat în vederea evaluării îndeplinirii conditiilor de retur, de către magazinul/depozitul care a primit cererea de retur sau prin intermediul curierului desemnat de client, în cazul produselor achizitionate online, contra-cost.

(6) În cazul în care clientul nu asigura transportul la magazin/depozit al produsului care face obiectul cererii de retur, atunci aceasta se va face de către un curier indicat de SERVICIUL COLPORTAJ BUCUREȘTI (SCB) al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, costul fiind suportat de client.

(7) Aprobarea returului pentru toate produsele–sigilate si desigilate, nefolosite si cu ambalajul original, se va face de către directorul Serviciului Colportaj București (SCB).

(8) Acceptare returului pentru alte produse decat cele sigilate mentionate anterior se va putea face doar dupa verificarea si confirmarea îndeplinirii conditiilor de retur în magazin/depozit, Organizatorul rezervându-si dreptul să decidă asupra acceptarii returului pentru alte produse decat cele sigilate mentionate anterior.

(9) În urma verificarii stării produsului, dacă se constată ca nu îndeplineste conditiile pentru retur, Magazinul/Depozitul va informa direct Clientul. În cazul în care produsul nu este ridicat de către Client, acesta, va fi returnat printr-un curier indicat de Serviciul Colportaj, cu plata la destinatie. În acest caz Clientul va suporta costul transportului de retur practicat de curier, conform declaratiei date la momentul predării produsului pentru constatare.

(10) În cazul cererilor de retur online, clientul este obligat sa trimita produsul prin curier în termenul de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la formularea cererii pe site-ul www.colportaj.ro. În cazul depasirii termenului, cererea se considera anulată.

Art. 7 – Timpul:

(1) Rezolutia la cererea de retur va fi trimisa clientului, printr-un mijloc de comunicare agreat (telefonic, email, fax, etc), în maxim 30 zile calendaristice de la preluarea produsului de către magazin, depozit sau curier.

(2) Termenul de returnare al banilor, pentru cererile aprobate, este de maxim 15 de zile lucratoare de la data aprobarii returului;

Art. 8 – Returnarea Contravalorii:

(1) Achitarea contravalorii sau diferentei de valoare se va face direct în magazin, depozit sau online, conform opțiunii scrise în cererea de retur standard completată și asumată de client

(2) În cazul în care a fost aprobata cererea de retur standard si clientul doreste restituirea sumei de bani, achitarea contravalorii sau diferentei de valoare se va face direct în magazin/depozit sau suma va fi tranferata în contul indicat de catre client în cererea de retur, în termen de 15 de zile lucratoare de la aprobare, aceasta plată reprezentând contravaloarea produsului asa cum a fost ea înscrisa pe documentul fiscal ce probeaza achizitia.

Art. 9 – Durata Campaniei:

(1) Procedura “Retur in 30 zile” , se desfasoara începând cu data de 1 Ianuarie 2019 (numita si data publicării) și până la data la care Organizatorul decide întreruperea Procedurii si anuntarea corespunzatoare a acestui fapt.

Art. 10 – Întreruperea Campaniei:

(1) Orice dispută cu privire la interpretarea, executarea și efectele prezentului Regulament vor fi solutionate pe cale amiabila.

(2) În cazul în care Părtile nu ajung la o întelegere, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor de judecata competente.

Art. 11 – Litigii

(1) Orice dispută cu privire la interpretarea, executarea și efectele prezentului Regulament vor fi solutionate pe cale amiabila.

(2) In cazul în care Partile nu ajung la o intelegere, litigiile vor fi supuse spre solutionare instantelor de judecata competente.

 

Important !

 • Clientii PERSOANE JURIDICE, care doresc să returneze produsele achizitionate din reteaua de magazine ale SERVICIULUI COLPORTAJ al ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR  sau de pe  www.colportaj.ro trebuie sa faca o cerere de retur standard către ARHIEPISCOPIA BUCURESTILOR, în termen de cel mult 2 (două) zile lucrătoare de la emiterea documentului de cumpărare.
 • În cazul produselor achizitionate pe persoană juridică (indiferent de metoda de livrare), termenul de returnare este de 2 (două) zile lucrătoare, după primirea aprobării cererii de returnare;
 • În cazul depăsirii acestui termen, cererea se considera anulată.

Documente Utile:

Lista de dorinte 0
Open wishlist page Continue shopping
+4 0737 145 184 Serviciul Colportaj